Punkt Konsultacyjny

 

Termin następnego spotkania Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego    15 – 16 maj 2017

Prosimy  o dokonywanie zgłoszeń  w nieprzekraczalnym terminie do 08 maja 2017r.  co pozwoli jak najszybciej przekazać Państwu planowany harmonogram indywidualny zajęć. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis działalności Punktu Konsultacyjnego CEA

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

karta_zgloszenia-pk-cea

W związku z pytaniami o przewidywany czas spotkań uczestników Punktu Konsultacyjnego uprzejmie informujemy, że zajęcia ustalane są indywidualnie dla uczestników po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa.

Udział w Punkcie Konsultacyjnym dla jednego uczestnika może być przewidziany na 1 lub 2 dni, a w karcie zgłoszenia znajduje się zapis w punkcie 6 – sugerowane godziny zajęć. W prawdzie nie gwarantuje to, że uda się ustalić wszystkie godziny z sugestią, ale pozwoli na zaplanowanie czasu dla prowadzących i uczestników w zbliżonym czasie do sugerowanego.

Planowana godzina rozpoczęcia Punktu Konsultacyjnego 10. 00

Każdego dnia zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach: 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 19.00.