BIP

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 2015 2016

………………………………………………………………………………………….

Obowiązek Informacyjny

 

 

 

…………………………………………………………………………………….

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 do siwz – część I

załącznik nr 1 do siwz – część II

załącznik nr 2 do siwz