KURSY – LETNIA AKADEMIA TRĄBKI

Ze wzgledu na ochronę danych osobowych ( RODO) podajemy ilość dotychczas zgłoszonych uczestników LAT ogółem

12 osób ( stan na 24. o5.2019 )

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach po wysłaniu karty zgłoszenia proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału

Nr tel.  17 2272 856  w godz. od 8.00 – 17.00