MISTRZOWSKIE KURSY PERKUSYJNE

 

PRZEBIEG MISTRZOWSKICH KURSÓW PERKUSYJNYCH

Opiekunowie podczas Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych

Beata Licznerska, Maciej Domagalski

Ze wzgledu na ochronę danych osobowych ( RODO) podajemy ilość dotychczas zgłoszonych uczestników MKP ogółem

26 osób ( stan na 21.06.2019 )

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach po wysłaniu karty zgłoszenia proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału

Nr tel.  17 2272 856  w godz. od 8.00 – 17.00