Nieobecni nauczyciele

Zajęcia z Panią Olgą Pogorilec w dniach 25 – 27 lutego 2019 roku nie odbędą się

 Pan AdamStąpor  nieobecny do odwołania.

Zastępstwo za Pana Adama pełni Pan Paweł Czechowski.