Rada rodziców

Rada Rodziców przy PSM I  – go stopnia w Kolbuszowej

Nr rachunku: 53 9180 0008 2001 0000 1430 0001

Przewodniczący – Wiesław Kosiorowski

Zastępca przewodniczącego – Monika Kosiorowska – Puk

Skarbnik – Ewelina Chanowska

Sekretarz – Anna Trzyna

Komisja rewizyjnaAneta Haracz, Paulina Pomorska, Maciej Pieprzycki

Członek:  Anna Tworz, Emilia Kawałko, Aneta Partyka