Rada rodziców

Rada Rodziców przy PSM I  – go stopnia w Kolbuszowej

Przewodniczący – Wiesław Kosiorowski

Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Tęcza

Skarbnik – Ewelina Chanowska

Sekretarz – Anna Trzyna

Komisja rewizyjnaBeata Grzesiak, Justyna Jagodzińska, Anna Potocka

CzłonekJustyna Stochel, Ewa Kozłowska, Maria Mucha