Regulamin-I-Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej