Historia

Historia zorganizowanego nauczania gry na instrumentach muzycznych w Kolbuszowej sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku a dokładnie roku 1959.

Z inicjatywy grupy mieszkańców miasta powołane zostało do życia Ognisko Muzyczne, które w latach późniejszych stało się jednym z ognisk zrzeszonych w Towarzystwie Ognisk Artystycznych w Rzeszowie, a obecnie w Towarzystwie Ognisk i Szkół Artystycznych w Rzeszowie.

Pierwszymi nauczycielami byli rzeszowscy muzycy, pierwszym dyrektorem był Jan Sarapuk. Z czasem miasto doczekało się swoich muzyków-nauczycieli:

  • Władysława Zielińska,
  • Tadeusz Świątek,
  • Stanisław Kochanowicz,
  • Adam Stąpor,
  • Ryszard Bajor,
  • Aleksandra Ciszek (obecnie Niezgoda),
  • Bronisław Niezgoda

i inni, którzy byli związani z ogniskiem przez jakiś czas.

Koniec lat 80 – tych i lata 90 – te, to bardzo trudny czas dla egzystencji ogniska (przemiany ustrojowe w Polsce), a zarazem czas dynamicznego rozwoju placówki.

Nauczyciele wraz z uczniami prowadzą szereg audycji umuzykalniających skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu obecnego powiatu. Coraz większa liczba uczniów podejmuje naukę w średnich szkołach muzycznych, uczniowie ogniska zdobywają czołowe lokaty na przeglądach Ognisk organizowanych przez TOA.

W październiku 1992 roku zostaje powołany do życia chór czterogłosowy przyjmujący nazwę „Accordare”, który stał się ważnym elementem edukacji muzycznej dla młodzieży z terenu miasta i gminy Kolbuszowa. Chór kilkakrotnie zostaje laureatem Programu Ministra Kultury i Sztuki „Talenty”, wychowankowie ogniska zdobywają laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (Małgorzata Starzec, Wojciech Zatorski).

Dla najmłodszych uczniów ogniska została zorganizowana nowa grupa śpiewacza, stanowiąca zaplecze dla chóru Accordare – chór „Kolbuszowskie nutki”. Obydwa chóry zakładała wspólnie z mężem Aleksandra Niezgoda i kieruje nimi ciągle zdobywając laury na forum wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wszystkie te fakty odegrały bardzo ważną rolę przy powołaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.

Podjęte działania, sprzyjające okoliczności, ludzka życzliwość, posiadane zaplecze w postaci kadry pedagogicznej, pomieszczeń lekcyjnych, instrumentów pozwoliły na to, by 29 lipca 1998 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Jacek Weiss podpisał Zarządzenie nr 21 w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.

Z dniem 1 września 1998 roku rozpoczyna naukę 28 uczniów w dwóch cyklach nauczania, czteroletnim i sześcioletnim w klasie fortepianu, skrzypiec, trąbki, klarnetu, gitary, pracując pod czujnym okiem Aleksandry Niezgody, Justyny Fedus, Tomasza Jakubczaka, Adama Stępora, Ryszarda Bajora i pełniącego obowiązki dyrektora szkoły Bronisława Niezgody.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali min: Pan Jacek Weiss – wiceminister w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Przewodniczący AWS Marian Krzklewski, Wizytator CEA Krzysztof Szczepaniak, Burmistrz Kolbuszowej Henryk Wilk.

W codziennej pracy nad rozwijaniem muzykalności, doskonaleniem warsztatu, obywaniem się ze światem muzyki i nabywaniem umiejętności -poruszania się- w tym świecie

Rozpoczął się proces szlifowania diamentów…

Od roku 2000 przy szkole znajduje swoje miejsce chór Accordare. W kolejnych latach poszerza się oferta szkoły. Zostaje wprowadzona nauka gry na wiolonczeli, perkusji, akordeonie, flecie poprzecznym i saksofonie.

We wrześniu 2003 roku działa już szkolna orkiestra dęta zrzeszająca w swoim składzie uczniów, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły. W maju 2005 roku Aleksandra Niezgoda zakłada Zespół Muzyki Dawnej. Dwa lata później powstaje Zespół Muzyki Dawnej grupa młodsza, jako zaplecze dla głównego zespołu, co nie przeszkadza młodszej grupie prowadzić samodzielnej działalności koncertowej. Wszystko to stało się możliwe dzięki mądrości i życzliwości wielu osób. Przekazanie budynku oraz starania czynione przez ówczesne i obecne władze starostwa kolbuszowskiego o pozyskanie środków na remont znalazły uznanie w oczach życzliwych nam osób w MKiDN, co przynosi owoce w postaci znakomitej bazy i coraz lepszych efektów pracy nauczycieli.

Baza szkolna

Szkoła mieści się w budynku po byłym internacie ZST. Remont budynku szkoły rozpoczął się we wrześniu 2005 roku, a całość inwestycji określona jest tytułem  „Przebudowa i nadbudowa budynku internatu z przystosowaniem na budynek dydaktyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej” i prowadzona była etapami m.in.: dokonano wymiany dachu, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, remontu instalacji elektrycznej. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, szkoła posiada własne – niezależne ogrzewanie. Wykonano szereg prac wykończeniowych , stwarzając tym samym komfortowe warunki do pracy. Obecnie szkoła posiada 21 sal lekcyjnych (niezależne sale perkusji) i salę koncertową z zapleczem – 17 sal na zajęcia indywidualne i 4 sale teoretyczne (2 sale do kształcenia słuchu, sala dla rytmiki i do audycji muzycznych). Ponadto posiada jeszcze pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, szatnię dla uczniów, 13 sanitariatów, magazyn instrumentów. W ramach dalszych prac remontowych szkoła uzyska kolejne 3 sale lekcyjne, bibliotekę, archiwum i świetlicę z zapleczem kuchennym.

Wykonana została nowa elewacja budynku i ogrodzenie szkoły.

Środki remontowe pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej. Do chwili obecnej remont kosztował 2 680 000 zł.

Artystyczne życie szkoły

Szkoła od kilku lat jest organizatorem trzech festiwali o zasięgu regionalnym skierowanych do uczniów szkół muzycznych I stopnia. Przez trzy edycje była organizatorem Prezentacji Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Rzeszowskiego.

Głównym pomysłodawcą i realizatorem pierwszej takiej imprezy jest nauczycielka klasy fletu Pani Dorota Wilk, która przy współpracy Pani Dyrektor sprawnie zorganizowała i przeprowadziła I edycje Festiwalu Młodych Flecistów w Kolbuszowej. Za jej przykładem ruszył festiwal skierowany do młodych gitarzystów oraz festiwal instrumentów dętych blaszanych. Uczestnictwo w takim festiwalu znakomicie przygotowuje uczniów do udziału w imprezach o szerszym zasięgu. Natomiast nauczyciele poprzez udział w pracach jury i współpracę z wysokiej klasy specjalistami poszerzają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne, podnosząc jakość pracy swoich macierzystych szkół.

Opracował Bronisław Niezgoda