Zespoły szkolne

Działalność szkolnych zespołów i współpraca ze środowiskiem

Praca wszystkich nauczycieli składa się na obraz szkoły, a szczególnie widoczna jest w działalności szkolnych zespołów – chórów: “Accordare” i “Con Agilita”, Orkiestry Dętej, Zespołu Muzyki Dawnej oraz dzieci z klas rytmiki. Praktycznie wszyscy uczniowie zaangażowani są w pracy zespołowej.

Stwarza to duże możliwości do aktywnej i efektywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym przejawiającej się w postaci licznych koncertów adresowanych do społeczności lokalnej, oprawy uroczystości państwowych i lokalnych na potrzeby powiatu i gminy, uroczystości patriotycznych i religijnych we współpracy z parafiami i organizacjami społecznymi, we współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami.

Chór “Accordare”

Chór “Accordare” wraz z orkiestrą, to filar zespołów szkolnych. W swojej prawie 17 letniej historii na stałe wrósł w pejzaż kulturalny miasta i regionu. Laureat pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca na różnych edycjach Festiwalu Pieśni Religijnej “Cantate Deo”. Ma także na swoim koncie zdobycie wyróżnień na tym festiwalu. Kilkakrotny laureat w programie MKiS “Talenty”.

Od początku swej działalności stale i systematycznie współpracuje z parafiami.

Repertuar zespołu sięga od renesansu do współczesności. Ma na swoim koncie występy we Francji, Czechach oraz na terenie Polski południowej. Jest członkiem PZCHiO.

Chór “Con Agilita”

Chór “Con Agilita” działa od września 1999. Ma na swoim koncie liczne występy środowiskowe (MDK, kolbuszowskie parafie). Bierze udział w Prezentacjach Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Kolbuszowej i Łańcucie. Chór wraz z Zespołem Muzyki Dawnej dokonał nagrań dla Telewizji Rzeszów, oprawiał Mszę Świętą w Łagiewnikach, dokonał nagrania płyty.

Zespół Muzyki Dawnej “Giulivamente”

Zespół Muzyki Dawnej “Giulivamente” powstał w 2005 r. Zespół znakomicie spełnia swoje zadanie jako promotor szkoły. Nagrania dla TVP Rzeszów, Radia Via, udział w Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku 2006 roku, zdobycie I Nagrody na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia “Od MoCarta do Mozarta” roku 2007, udział w polskim dniu V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA EUROPAE 2006 Via Gothica w Głogowie Małopolskim, udział III Letnich Wieczorach Muzycznych imienia Profesora Klemensa Gudela w Lutoryżu – 5 sierpnia 2007 r. , Udział w festiwalu Ars Antiqua Europae In Via Gothica 28. IX. ? 1. X. 2007 – Rożnava i Spiskie Vlachy na Słowacji. Koncertował też w niemieckim Malenie (2006), w Czechach (lipiec 2007), niemieckim Bad Schwartau (wrzesień 2007).

Zespół ściśle współpracuje z chórem “Con Agilita” , a ostatnio także z chórem “Accordare” pełniąc rolę akompaniującą.

Ma na swoim koncie uświetnienie spotkań opłatkowych, jubileuszowych. Występował na rzecz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ruchów i Stowarzyszeń na rzecz obrony życia i rodziny Diecezji Rzeszowskiej i inne.

 Klasa rytmiki

Dzieci z klasy rytmiki prowadzone przez Panią Urszulę Cebulę, to ozdoba szkoły.

Najmłodsi uczniowie w barwnych, kolorowych strojach, śpiewają i tańczą wzbudzając zachwyt publiczności, w przyjazny i łagodny sposób obywają się ze sceną.

Występy w MDK podczas koncertów szkolnych, oprawa artystyczna – prezentacja “Króla Skwarka” podczas gminnych obchodów z okazji “Dnia Nauczyciela” w Kolbuszowej, występy dla dzieci z kolbuszowskich przedszkoli i szkół, na rzecz Świetlicy PKPS w Kolbuszowej, w Teatrze “Maska” dla dzieci z rzeszowskich szkół i Pogotowia Opiekuńczego w Jarosławiu. Klasa rytmiki współpracuje z tarnobrzeską szkołą muzyczną prezentując swój dorobek.

W repertuarze dzieci znajduje się jeszcze druga część opowieści o Królu Skwarku pt. “Podróż Króla Skwarka” oraz “Baśń o Basi i krainie warzyw i owoców”.

Wszystkie bajki są autorstwa Urszuli Cebuli.

Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej

Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2003 roku od razu biorąc udział w pielgrzymce orkiestr do Watykanu i Castel Gandolfo z okazji 25 lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Wraz z innymi orkiestrami z Polski wystąpiła także na Monte Cassino.

Ma na swoim koncie występy w niemieckim Bad Malenie, Bad Schwartau. Trzykrotnie występowała w Puławach na rzecz tamtejszego samorządu miejskiego (min. oprawiała uroczystości trzeciomajowe). Orkiestra mocno współpracuje z samorządem powiatowym i gminnym oraz parafiami poprzez oprawę uroczystości patriotycznych, min. oprawę muzyczną Uroczystości Odsłonięcia i Poświęcenia tablicy w dniu 8.09.2007 r. ku czci i pamięci żołnierzy z terenu powiatu kolbuszowskiego poległych w 1944 r. w 11 korpusie polskim podczas bitwy o Monte Cassino, udział w Koncertach Bożonarodzeniowych, oprawę Uroczystości Odpustowych, Uroczystości Bożego Ciała i wiele innych. Współpracuje wraz z chórem “Accordare” także z Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Pawła II głównie przy organizacji i oprawie uroczystości związanych z osoba Jana Pawła II.

Co roku orkiestra wraz ze smyczkami (Giulivamente) i Zespołem Muzyki Dawnej – grupa młodsza bierze udział w oprawie Uroczystości Odpustowych w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.

Orkiestra jest członkiem PZChiO, z którym współpracuje poprzez oprawę uroczystości organizowanych przez Związek.

Podobnie jak pozostałe zespoły orkiestra prowadzona jest przez Panią Dyrektor, Aleksandrę Niezgoda i tak jak chóry, Zespół Muzyki Dawnej “Giulivamente” orkiestra z powodzeniem uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach dla tego typu zespołów.

31 maja 2007 roku zespół uzyskał II nagrodę na II Makroregionalnym Konkursie Dętych Zespołów Kameralnych, Orkiestr Dętych i Big Bandów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tomaszowie Lubelskim, w roku 2007 zdobył wyróżnienie na VIII Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie, w roku 2008 zdobył również wyróżnienie w Międzynarodowych Konfrontacjach Orkiestr Dętych, również w Tyczynie.

Zespoły pana Aleksandra Pogorilca

 Na szczególną uwagę zasługuje także praca pana Aleksandra Pogorilca i prowadzonych przez niego zespołów smyczkowych – duetu w składzie: Katarzyna Bajkos i Sylwia Gołębiowska, który zdobył w Ogólnopolskim Konkursie Duetów Skrzypcowych w Kętrzynie II miejsce oraz tria skrzypcowego w składzie: Aleksandra Szczurek, Katarzyna Bajkos i Sylwia Gołębiowska które zdobyło I miejsce w VI Podkarpackim Konkursie Zespołów Kameralnych.