Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor – mgr Aleksandra Niezgoda

Liderzy:

Sekcja fortepianu:
lic. Barbara Przybyło

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary:
mgr Bronisław Niezgoda

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji:
mgr Bogusław Kołcz

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych:
mgr Urszula Cebula

Organ prowadzący:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organ sprawujący nadzór:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Strona w przebudowie