OŚWIADCZENIE – zgoda na naukę zdalną ucznia

PILNE ! OŚWIADCZENIE – zgoda na naukę zdalną ucznia

Ponawiamy prośbę do  wszystkich Rodziców, którzy jeszcze nie dosłali  o wydrukowanie załączonego oświadczenia, podpisanie i wysłanie na adres meilowy szkoły. Dziekujemy

zgoda na naukę zdalną