Zamówienia Publiczne

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 do siwz – część I

załącznik nr 1 do siwz – część II

załącznik nr 2 do siwz

………………………………………………………………….

dotyczy: postępowania przetargowego pn.” Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

………………………………………………………………

ogłoszenie o wyniku postępowania