REKRUTACJA

 

 

Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie pozytywnie zaliczonego przez kandydata badania przydatności.
Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnien muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej badanie przydatności kandydatów obejmuje :
  1. Zaprezentowanie dowolnej piosenki ( zaleca się piosenki z repertuaru dziecięcego)
  2. Badanie słuchu wysokościowego i harmonicznego
  3. Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków oraz krótkich wzorów melodyczno-rytmicznych
  4. Rozróżnianie dźwięków wysokich, średnich i niskich
  5. Śpiewanie dźwięków składowych akordów
  6. Słyszenie ilości dźwięków granych równocześnie od 1 – 3
  7. Badanie poczucia tonalnego ( np. spiewanie melodii ” Wlazł kotek na płotek” od podanej wysokości)
  8. Powtarzanie przebiegów rytmicznych
  9. Badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych
  10. Prezentacja przygotowanego programu na instrumencie oraz zdanie egzaminu z obowiązujących przedmiotów teoretycznych ( dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej