REKRUTACJA

 

UWAGA !!!

Lista kandydatów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na tablicy ogłoszeń. Rodziców zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z  wywieszoną listą. Można również informację uzyskać pod numerem telefonu 17 2272 856

 

Nabór uczniów 2022_2023 plakat z linkiem do kwestionariusza online

INFORMACJA O REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. W KOLBUSZOWEJ 
EGZAMINY WSTĘPNE DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. W KOLBUSZOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022  ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 01 – 02. 06.2022 

 

Zapisy obejmują:

6 – letni  cykl nauczania ( od ukończenia co najmniej 7 lat albo 6 w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat) 

4 – letni cykl nauczania ( od ukończenia co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16) 

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do szkoły na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, trąbka, flet, perkusja, wiolonczela, organy, klarnet, saksofon, altówka ( ilość miejsc na poszczególne instrumenty jest bardzo zróżnicowana, zależna w danym roku szkolnym od możliwości organizacyjnej szkoły). 

Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie pozytywnie zaliczonego przez kandydata badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej badanie przydatności kandydatów obejmuje :

  1. Zaprezentowanie dowolnej piosenki ( zaleca się piosenki z repertuaru dziecięcego)
  2. Badanie słuchu wysokościowego i harmonicznego
  3. Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków oraz krótkich wzorów melodyczno -rytmicznych
  4. Rozróżnianie dźwięków wysokich, średnich i niskich
  5. Śpiewanie dźwięków składowych akordów
  6. Słyszenie ilości dźwięków granych równocześnie od 1 – 3
  7. Badanie poczucia tonalnego ( np. śpiewanie melodii ” Wlazł kotek na płotek” od podanej wysokości)
  8. Powtarzanie przebiegów rytmicznych
  9. Badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych
  10. Prezentacja przygotowanego programu na instrumencie oraz zdanie egzaminu z obowiązujących przedmiotów teoretycznych ( dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej

Informacje na temat przyjęcia kandydata do szkoły można uzyskać pod numerem telefonu 17 2272 856 w godzinach od 8.00 do 18.00; email: sekretariat@psmkolbuszowa.pl; www.psmkolbuszowa.pl